معرفتی نو

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

جلسه چهارم تفسیر :

نزول قرآن تدریج اتصالی می باشد به دلیل اینکه در قلوب جا بیفتد اگر دفعی بود جانمی افتاد.

در قرآن در جدال احسن و مناظره سعی می کند دشمن را عصبانی نکند، اگر دائم مخالفت کنید درگیری پیش خواهد آمد مشکلی که اکنون در جامعه وجود دارد همین برخوردهای نادرست است ، که ما حرفهای خوب طرف مقابل را نمی گوئیم و دائم اشتباهات را بزرگ می کنیم ، باید عصبانی نبود واخلاقی برخوردکرد، این مباحثه نمی باشد دعوا می شود، خداوند با بندگانش دعوا نمی کند می گوید؟ (رو به کفار) اشکال شما چی بود، اتفاقاٌ همین طور استکه شما می گوئید (اشکال می کنند و خدا جواب می دهد) ، خداوند به لسان کفار جواب آنها را می دهد.

جلسه هشتم تفسیر قرآن

تعبیر خودش یک بخش از تاویل است ، تعبیر عبور کردن ، از این خواب عبورش دهیم به اینکه چی می گه ؟ از نظر روانشناسی بررسی کردیم : اصغاث احلام بهترین خوابهاست (خوابهای بیخودی) نه از آن حیثی که تعبیر دارد یا نه ؟ بلکه از حیثی که می خواهید از نظر روانشناسی تست شوید که مشکلات شما چیه؟ در بیداری عقلش میگه همه چیز را نگویی ودروغ میگه ؟ اینها روانشناس نیستند یک چند تا دکترا گرفته وخودش بیشتر مشکل دارد، روانشناسان ترجمه ایی هستند؟ خودشان مشکل  روحی دارند شما بیدارید راحت حرف نمی زنید اما خوابیده اید، اینها می تواند مشکلات جنسی ، جسمی ، ارادی ... شما را در بیاورند از روی خوابها، این یک علم است ، شناخت مشکلات انسان از طریق اضعات احلام اینها یک سری چیزهای بیخودی نمی باشد منتها تعبیر نیست ، ولی از حیث روانشناختی بهترین خوابها همین هامی باشد که آدمها را می شناسید . لازم نیست که مشکل خودش را بگوید، چند تا خواب بگوید می فهمی چقدر اضغاث احلام  است ؟چقدر خواب است ورویا دارد؟ بعد ازاینها عمق اول دوم سوم است ، اضغاث احلام یک رشته روانشناسی است ، قرآن این را بیان می کند ما نمی توانیم استفاده کنیم ، مشکل از ماست گنج اینجاست .

 جلسه دهم تفسیر :

در باب تاویل برای ورود به قرآن اقسام متفاوتی داریم و حتی از اشیاء نیز می توان؟ وارد قرآن شد. شما به اشیاء نگاه کنید وارد باطن آنها نشوید و از آن وارد قرآن شوید ، درباب ظهورات ربوبی باز انواع متفاوت وجود دارد که ما از اشیاء وارد قرآن شویم ،‌از قرآن وارد اشیاء شویم ، از قرآن وارد قرآن شویم ، در اینجا ورود به قرآن مد نظر است ،‌تاویل قرآن و باطن آن مهم است.

اولیاء خدا در تأویل قرآن مراتب پیدا می کنند و متفاوت می شوند، یک سالک در یک جهت بردکاری دارد و در جهت دیگر ندارد در یک بعد قوی است و در ابعاد دیگر ضعیف است .

ورود باطنی قرآن یعنی اینکه عالم را از طریق عالم بشناسید یا قرآن ؟ قرآن چه می کند که بی قرآن نمی توان به بطور خلاصه تفاوتی که در یافتن آیات الهی یا یافتن مباشری است این است که عالم در چنگ ما نمی باشد به همة عالم حضور نداریم  یا اینکه قیامت را احضار کنیم در اختیار ما نمی باشد ، قرآن می گوید من اینکار را برای شما می کنم هر جا می خواهید وارد شوید ، هر سوژه ایی به شما می دهم ،‌مشکل بعد شما را حل می کنم .

 جلسه شانزدهم تفسیر

فرق بین اشاره بامطلع چه می باشد؟ یکی از ظرائف قرآن مطالع آن است ازاشاره که بگذریم نوبت مطلع میباشد اشاره لحاظ ظاهر کلام است مطلع باطن کلام ولی ظرف ظاهر دارد در واقع اشاره ظرف ظاهری است که با فهم پیدا می شود امامطلع ظرف باطنی است که از ظاهر پیدا می شود، مطلع بعد از اشاره است

آنانکه صاحب اشاره می شوند هنوزصاحب مطلع نیستند، سالک باید خود را بشناسد که صاحب اشارت است یا مطالع آنکه صاحب مطالع است صاحب اشارات هم می باشد

جلسه بیستم تفسیر

سبع المثانی وصف نفسی سوره حمداست وصف سوره حمد بسم ا... است مثانی یعنی چه؟ مثانی از ثنا- تثنیه میل ارتباط کامل است ثناگو = اوصاف شما را به ترتیب بیان می کند

 آیات قرآن مثانی هستند یعنی بر هم می نشینند با هم می نشینند آیات بهم تمایل دارند، بهم انعطاف دارند و همدیگر را باز می کنند نه اینکه تفسیر می کنند، برهم می نشینند  گاهی لغات و معانی بیانگر یکدیگرند گاهی آیات الهی

 ریتمش بر هم می نشیند، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، خواب واحد دارد لفظ از حیث معنا، نت و چنیش لحاظ واحد دارد،‌ مثانی است یعنی خواب دارد آیات خواب دارد،‌اولیا، خدا دست که روی آیات می گذارند می فهمند خواب آیات راو مثانی و چینش آیات را می بینند قرآن که خوانده شود خواب آیات درنت کلمات موجود است وقتی قرآن زیاد خوانده شود خواب آیات بدست می آید.

برای نمونه خواب حمد را باز میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم

بسم ظرف عنوان است تمام هستی است چون هستی اسم دارد از خالق تامخلوق حق وجود است و هستی ظهور پس اسم دارد اسم ظهور معنور است بسم مثانی است الله معنون( عنواناست

رحمن و رحیم که همه هستی در این غرق است رحمن ظرف تمام ظهورات هستی است رحمن وصف عام است رحیم سعادت کبری است تا ظرف لقاء الهی الله حقیقت هستی، رحمن تمام فعلیت حق تعالی است رحیم غایت ظهور هستی است که لقاء حق تعالی است عبادت ظرف وصول رحیم است.

 جلسه بیست ویک

قرآن یک موسیقی دارد یک هنگ دارد که هنگ ملکوت است که به قرآن افتاده اگر کسی شفاء از قرآن نیابد دیگر شافی ندارد ، این روایاتی که می فرماید شافی وشفاء برای هر درد است چگونه ؟ برای همه ، گمراه ،‌زندیق ، ...

او ضعف اعصاب دارد می بندیم او را به ریتم سوره (نمی خواهد حتی مسلمان شود اما شفا می یابد) حتی قصد قرآن هم نکند مثل آسپرین که می خورد( من این ریتم را دست تومی دهم )دوماه استفاده کن انشاءا... که حالت خوب می شود ریتم قرآن مثانی است (خدا روی چه دستگاهی می خواند .... ، ماهور حجاز ، 4 گاه ) هر جا یک هنگ د ارد

این 4 تایی که داریم هم نمی باشد چه دستگاههایی می توان از آن ابداع کرد که هنوز وجود ندارد.

آیات اولیه که نازل می شد وقتی قرآن خوانده می شد یکی از امتیازات قرآن بر قصیده های عرب آهنگ آن بوده است آنها خوب می شناختند و می دیدند این جدید وتازه است ، اگر ریتم آیات پیدا شود همه مجبور به استفاده خواهند بود دارویی است برای کفار و مسلمین که همه از آن استفاده کنند غناء قرآن چگونه است ؟

 

جلسه بیست و دوم تفسیر

اینکه مومن دائم بسم الله الرحمن الرحیم بگوید جبروت را بهم میریزد و ملکوت را بشکند وفیوضات الهی را برخودش و همه خلق جاری می کند.

الحمد تمام همت عبد است الحمد تمام عبدالله ، برای تمامی حق وقتی الحمدالله می گوید استحضار کند، اشراف کند به ذهنش بیاید تمام آیات قرآن را آنهم نه به تلفظ گاهی به جایی انسان میرسد که وقتی می گوید الحمد لله یعنی الشکر (ثلث قرآن درهمین آیه ابتدای سوره افتاده باشد) این تامل وقرب نسبت به آیات الهی است حمد و شکر تمام ادراک عبداست.

نماز قرائت لازم دارد ریتم و هیئت دارد فهم و معنا لازم دارد چطور نمازمی خوانید و خسته نمی شوید، اولیاء خدا در نمازکمرشان تا می شد و خسته  می شدند با یک دنده می رود تا آخر اگر نماز خوانده شود استارت تمام کمالات است معراج مومن است نماز به کمیت آن نیست باید مربی داشته باشد تا یاد بگیرد باید دنده های خودش را برود الحمدلله رب العالمین- آمد پائین مدلین، نفس سالک می برد تا به این لین برسد.

 جلسه بیست و سوم تفسیر

سوره مبارک حمد را از هر کجا تمام کنید تمام میشود تمام آیات آن تک بیت غزل حق تعالی است اینکه آیه بعدی می آید، چهره عوض میشود که هر آیه ابتدا بدوی است و برای آیه قبل ختمی می شود بیان ختمی یعنی ظرف صعود پیدا می کند مثلا مالک یوم الدین و آیات قبل همه ظرف نزول هرکدام به تنهایی کامل است تمام حکمت نظری با این آیه تمام می شود.

سوره حمد دوضلعی است در ضلع اول جملات اسمیه است در ضلع دوم فعلیه می شود در ضلع ثانی صحبت ازعمل است سوره حمد یک بالا و پایین است بالا است و اندیشه و حکمت نظری نازل است و عمل صعود پیدا می کند و اندیشه میشود تمام اعمال عباد در قیامت بصورت معرفت نازل میشود و گر نه بصورت عمل دنیوی است ظرف بقاء اخروی ندارد اعمال عباد صورت معرفت است صورت عمل نیست عمل ارتقاء پیدا میکند رشدپیدا میکند و معرفت میشود تمام اعمال دنیوی در ظرف آخرت پخته می شود اولیاء خدا اعمالشان را در دنیا می پزند حاجت به برزخ و قیامت ندارند دردنیا عملش معرفت و بالعکس است

در بحث اخبار و انشاء: تمام فقها خلاف نظرمارا دارند

در عبادت تازه زمانی که شما قصد انشاء می کنید حکمت علمی است قبل از آن حکمت نیست، نقل است عبادت نبی (ص) است برای مردم عادی هم خوب و کافی است و اصلا نمیداند اخبار وانشاء چیه؟ اما اگرسویدای دلش را بشکافی آیا قصد اخبار دارد یا انشاء کسیکه داردنماز می خواند دارد عبادت می کنداصلا قصد انشاء کرده است ما می گوئیم قصد اخبار کن مردم در حرکات و سکناتشان قصد انشاء است و توجه هم ندارند اما عملا قصد انشاء می کنند چه زبان بداند، یا نه؟ دلش می گوید

اصل در عبادت انشاء است و اخبار نمی باشد فقه ما اخبار را به انشاء کشانده و عبادت تزلزل پیدا کرده و نماز حال نمی آورد، اجبار است.

یک رکن تضعیف عبادت این استکه تخریب انشاء کرده ایم درنمازاگر انشاء درست شود عبادت است و اگر اخبار شد حکایت است .

نگوئید حکمت عملی همان نماز است انشاء اشکال دارد جایزنیست اما اگر بشود غلط نمیشود در بحث بطلان بی دلیل است .

جلسه بیست و چهارم تفسیر

سالک مومن مامور به وظیفه است نه نتیجه، ما نسبت به نتیجه تکلیفی نداریم یعنی تمام کارها به جا  و بموقع باید انجام شود نتیجه را نمی دانیم چون هر مومن با دیگری متفاوت است خطر سلوک این استکه هیچ ضمانتی وجود ندارد هرکس را بخواهد هدایت می کند پس ما دستمان به چه چیز بنداست؟

 به هیچی بندگی یعنی همینکه دستش به جایی بندنیست، بنده خودش بند است به جایی بند نمی باشد اینکه سالک غافل می شود همین است خیال می کندمن خوبم مومنم سالکم و اصلا ضمانتی در کارنمی باشد گاهی انسان تمام کارهارا انجام میدهد و گمراه میشود و گاه تمام کارهای را انجام نمیدهد و هدایت می شود بی حساب هم نمی باشد اماحسابش دست ما نمی باشد اینکه نماز می خوانم که مقبول الهی باشد اصلا تکلیف ندارم من باید نماز بخوانم حالا خداوند چقدر خیر و لطف دراین قرار میدهد چقدر مهر دراین دل قرار میدهد معلوم نمی باشد ؟

بندگی مشروط نمی باشد مطلق است آنچه درسوره آمده وظیفه است بندگی خیلی سنگین است به دودلیل: 1- انسان رابطه خود را با خدا مشروط نکند، (مشروط شدن شرک است) خدایا من عبادت می کنم که ... 2- دربندگی شک نباید باشد وقتی شک و شرط نبود میشود بندگی اعجاز حکمت و عرفان این سوره است شک به اوست و شرط به خود انسان است.

انسان امیدوار باشد امامغرور نباشد مشکل بندگی همین است بندگی یعنی رفع شک و شرط

غضب الهی بسیارکم است انعام هم کم است، انعامی ها و مغضوبین مقابل هستند، ضالین پیاده نظام هستند ازنظر جامعه شناسی بهترین طرح را قرآن میدهد، هر جامعه بدهای بدش و خوبهای خوبش قلیل اقل است .

جلسه بیست وپنجم

غایت سوره در حمد درظرف کتمان است هدف بیان نشده،  وصول و غایت انسان مومن ترک شرط و شک می باشد صراط مستقیم یعنی بندگی که شرط و شک ندارم خوف از ما ،ورجا  از خداست .

انسانها به 4 دسته تقسیم می شوند: 1- انعامی ها که همان محبوبین هستند 2- هدایتی ها که بدنبال انعامی ها هستند و محبین می شوند 3- مغضوبین 4- ضالین

ضالین غیر ازمغضوبین هستند همانطورکه هادین غیر ازمنعمین هستند.

منعم وانعامی ها کم هستند(معصومین ،شهدا ،صدیقین)مغضوبین هم کم هستند.اهل هدایت وضالین زیاد هستند دخولی ها هم کم هستند ،یکدسته ازاهل هدایت دخولی میشوند وبه اهل انعام وارد میشوندکه محبین میشوند.

اهل انعام محبوبین هستنداما اینها محبین میشوند .مغضوبین ائمه الکفر میشوند ودرضالین که هم مغضوبین وهم اهل هدایت دربینشان وجود دارد ، یکدسته ازضالین دوباره مغضوبین میشوند.

این طرحی استکه ما درشناخت دستجات ازقرآن شاهد داریم ودنبال کرده ایم .

قرآن ناطق است ومیشود ازآن استفاده کرد صامت وصف خلق است نه وصف قرآن کریم ، قرآن

مبین است وصامت نمیتواند باشد.اگر آقا میفرماید : من قرآن ناطقم واین صامت است یعنی اینکه

دست شماست نه دست من ،وقتی به دست اهلش میرسد ناطق است اما دردست نااهل صامت است اینکه درنماز میگوییم اهدناالصراط المستقیم (مارا به راه راست هدایت کن)نمی گوییم خدایا به ما انعام کن ومارا جزو انعمت علیهم قرار بده ، ما هدایت را طلب میکنیم منتهی صراط مستقیم طلب میکنیم نه سبلا شطا ،چون صراط متعدد نیست اما رهروان متعدد هستند .

اینجا فقط ازصراط صحبت میکند نمیگوییم خدایا به ما انعام کن فقط میگوییم ما را به صراط انعامی ها هدایت کن ،چون آنها ظرف عصمت ، طهارت ، حب دارند وطلب ، طلب هدایت وعمومی است .

غایت ما غایت انعامی نمیباشد،بلکه هدایت درصراط اهل انعام است درسوره انعام آیه 82  وقتی بیان حق وباطل را میکند می فرماید :کسانی که امنیت دارند وظلم نمیکنند پس اینها امن هستند .

 اطاعت ظرف عمل است ایمان ظرف معرفت است ظرف ایمان ازظرف اطاعت افضل می شود چون باب معرفت میشود اطاعت عمل می شود، اطاعت ایمان رادارد و ظرف عملی است ولی ایمان ظرف معرفت است

جلسه 27 تفسیر

امروز روش موعظه کارآیی ندارد، روش اول که برهان است به افراد پخته اختصاص دارد، با ذهن های خسته کاری نمی توان کرد بهترین روشی که ایندو تا را مطرح می کند جدال احسن می باشد، یعنی دلایل خود را مطرح کرده و اثبات کنید .

 

جلسه 28تفسیر

بهترین تجویز برای صحت سلامت، این 4 تاست : حمد آیت الکرسی شهدالله - قل اللهم مالک الملک

اینکه اولیاء و انبیا در مقابل کفار و شیاطین دوام می آوردند از اینها استفاده می کنند و خود را تازه می کنند خداوند می فرماید من هر کس را بخواهم به جایی  برسانم با اینها می رسانم، اینها کار گشای همه امورند قرآن ثقلی استکه بدون ولایت استفاده نمی شود معصومین معلمین ما می باشند چون کاربرد را به شما می گویند اگر از آنها استفاده کردیم و به آن امر رسیدی آنوقت خداوند حسناتی میدهد که هر حسنه اش افضل از دنیا و آنچه درون است می باشد

برای قرب به قرآن اول بنشیند قرآن را بگیرد و فقط نگاه کند (نخواند) با چشم هایش نگاه کند (آن را دور بگذارد و سوره حمد را فقط نگاه کند، نخواند) کم کم نزدیک شود بعد اگر توانستید بخوانید اگر یکمدت نگاه کند خواندن ضعیف میشود کم می توانید بخوانید، بعد بخوانید ببینید در ذهن ما جا می افتد لهجه قرائت را می گیریم .آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
کسب درآمد با فروش و بازاریابی فایلفال انبیاء


آیه قرآن تصادفی
زیارت عاشورا
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic