معرفتی نو


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 نمایه این آثار، در ادامه مى‏آید.

خداشناسى

1. خدایى كه مى‏پرستم

موضوع: از روزگاران قدیم و همزاد با آدمى و از هنگامى كه انسان خود را دیده و به خود آمده، نخستین چیزى كه بیش از هر چیز دیگر او را به خود مشغول داشته، اندیشه پروردگار، معبود، خدایان و حق تعالى بوده است. هر كس به نوعى و به صدایى با خداى خود مناجات داشته و فارغ از اندیشه‏هاى دیگر و خدایان دیگران، به سر مى‏برده است؛

بدون آن‏كه نسبت به نفى و اثبات خدایان دیگران یا خداى خود، زحمت تحقیق و رنج بررسى چندانى را هموار نموده باشد.

كتاب حاضر مى‏گوید: ذهن آدمى با تمامى وسعت و گستردگى، جاى نزول حضرت حق تعالى نیست و حق تعالى جز در ظرف وجودى خود، جایى براى نزول ندارد؛ تنها دل، جوار حق تعالى را به دست مى‏آورد، قرب حق را مى‏یابد و در حریم حضرت حق منزل مى‏گزیند.

كوشش در اثبات و تصور حضرت حق، چندان كارگشاى جان آدمى نیست؛ هرچند تحقیق و بررسى به حساب مى‏آید؛ بلكه باید براى جان خویش انس حق را پى‏گیر شد و با «دل» در كمین زیارت آن جناب نشست و درصدد قرب آن حضرت بود و بدون قال و مقال و بدون سر و صدا و دور از ریا و فریاد، دل را در طریق وصول حق قرار داد و در پى حضور او بود و بى‏زبان و دور از هر تصور و اثبات، خود را در حریم حضرت حق و در محضر آن جناب قرار داد. این‏گونه است كه كتاب حاضر، مطالب خود را در قالب «دل‏نوشته» عرضه مى‏دارد تا مسیر فهم خداوند از طریق دل را راه‏گشا باشد.

2. سیر اندیشه

موضوع: پاسخ به شبهه‏هاى اعتقادى كه در دوره‏هاى مختلف زندگى براى انسان پیش مى‏آید، نقد افكار سوفسطائیان، پوزیتویست‏هاى منطقى و دموكراسى موجود و تبیین و توصیف توحید عرفانى و مراتب آن.

3. خداانكارى و اصول الحاد

موضوع: بررسى اصول انكار مبدأ فاعلى و مؤلفه‏هاى انكار علت غایى، بیان «وجودى بودن» شرور و آفات و ارایه نظریه‏اى نو در اختیار و آزادى آدمى.

4. اصول الحاد

موضوع: ارایه دلیل‏واره‏هایى كه براى انكار خداوند و مبدأ غایى مى‏توان گفت.

5. بداهت معرفت خداوند

موضوع: بررسى چگونگى وجود خداى بزرگ و ریشه‏یابى مشكل انكارگرایان در تصور خود از خداوند متعال.

6. خداپرستى و فطرت

موضوع: پژوهه‏اى در بررسى بداهت اثبات خداوند و موقعیت براهین اثبات خدا؛ به‏ویژه برهان فطرت.

اهل بیت(علیهم السلام)

7 .بشارت اكرم(صلى الله علیه وآله)

موضوع: یكتاترین حقیقت در عالم هستى، حق تعالى است كه تمام هستى و حقیقت هستى است و غریب‏ترین شخصیت عالم، حضرت نبى اكرم صلى‏الله‏علیه‏وآله است كه نه در زمین یار و غم‏خوارى داشت و نه در آسمان توانى براى شناخت آن چهره‏ى عالین بود. حق تعالى نیز او را تنزیلى از تمامى صفات خویش داد و ایشان را در ناسوت به دور وا داشت و چه مشكل است كه انسان بارى را به تنهایى بر دوش كشد، آن هم بار و غم تمام عالم و آدم را و از طرفى غم‏خوار نیز نداشته باشد. كتاب حاضر تلاشى براى تبیین این معناست.

8. حضرت على(علیه السلام) و ولایت مستصعب

موضوع: آن‏چه بوده و آن‏چه هست على علیه‏السلام است. آن‏چه مى‏آید و آن‏چه مى‏ماند على علیه‏السلام است. ما از دنیا تنها دل به همین معنا بسته‏ایم. تنها كسى كه به دنیا نیامد و از دنیا هم نرفت على علیه‏السلام بود. على علیه‏السلام در خانه‏ى پروردگار خویش؛ كعبه، نزول اجلال داشت و در آن تولد یافت و در محراب مسجد كوفه كه محراب خویش و خانه‏ى پروردگار است به شهادت رسید و به سوى پروردگار خود عروج نمود. امیرمؤمنان علیه‏السلام به دنیا نیامد كه از دنیا برود و در نطفه او دنیا ریخته نشد و طعم دنیا در كامش ننشست و این وصف، تنها مخصوص آن حضرت است. امیرمؤمنان علیه‏السلام به تمام صفات، از جانب خدا آمد و به سوى خدا، بدون وصف دنیا رفت. كسى نتوانست بر دنیا چیره و بر آن سوار شود مگر رسول اكرم صلى‏الله‏علیه‏وآله. اما حضرت امیرمؤمنان علیه‏السلام دنیا را به تمام قامت حقیقت ترك نمود؛ زیرا آن حضرت علیه‏السلام نفس رسول اكرم صلى‏الله‏علیه‏وآله و ظهور رحمت خاص و رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏وآله نفس حضرت امیرمؤمنان علیه‏السلام و ظهور رحمت عام بر تمامى عالمیان است كه دنیا نیز به رحمت نیازمند است و تمامى دنیا حتى شقى‏ترین كافران در ید رحمت آن حضرت صلى‏الله‏علیه‏وآله است.

حضرت امیرمؤمنان علیه‏السلام ظهور رحمت خاص است و از این روست كه آن حضرت باب ایمان است و ایمان از اسلام است و روندگان آن كم‏تر و مسیر آن سخت‏تر و بر شدن بر آن بالا رفتن از برترین و بلندترین قله است كه سیر و تماشاى آن با وحدت شخصى حقیقت حضرت حق تعالى ممكن خواهد بود.

9. نقطه هستى

موضوع: سخن گفتن از نقطه هستى كه مرتبه ویژه‏ى بزرگ بانوى عالم هستى؛ حضرت زهرا علیهاالسلام است بسیار ظریف و پیچیده است. تبیین آن‏چه خداوند منان به اولیاى الهى خود داده است زبان ندارد و واژگان از بیان آن قاصر است و فهم نیز به كنه آن نمى‏رسد تا آن را به واژه كشد. این كتاب در ضمن هر كوثرى بر آن است تا قلب‏ها را با بخشى از فضایل معنوى حضرت زهرا علیهاالسلام طراوت و خجستگى دهد.

10. فاطمه علیهاالسلام امام حق، حسین علیه‏السلام امام عشق

موضوع: خاطرنشانى نكاتى از ولایت حضرت زهرا علیهاالسلام كه امام حق است و حضرت سیدالشهدا علیه‏السلام كه امام عشق است. نكاتى كه از پیچیده‏ترین بحث‏هاست و تاكنون منطقى براى فهم آن نگاشته نشده و اصول و قواعد آن تبیین نگردیده است و تنها در تیررس محبوبان حقیقى حضرت حق مى‏باشد.

11. كوثر؛ ناموس حضرت حق

موضوع: تبیین جایگاه حضرت فاطمه علیهاالسلام در سلسله‏ى ظهورات هستى، كیفیت نورانیت آن حضرت و بررسى عوامل شهادت ایشان.

12. حسین علیه‏السلام ؛ پیامبر عشق

موضوع: كتاب حاضر ده سرخ‏نوشت است كه برخى از ابعاد قیام خونین حضرت سیدالشهدا علیه‏السلام را بیان مى‏دارد. نخست آن كه این قیام خونین كه نتایج بسیار فراوانى را براى جامعه‏ى مسلمین داشته، به سبب حمایت افرادى معدود از رهبر دینى خود بوده كه شمار آنان تنها به چهل نفر مى‏رسیده و تعداد آنان در روز عاشورا با همراهى جناب حر و تابعان وى بیش از هفتاد نفر گردیده است. سرخ‏نوشت دیگر آن از حق محضى حضرت عشق مى‏گوید و این كه در حادثه نینوا این دست حق است كه باید دیده شود و این چهره عشق و عاشق‏كشى حق است كه آفتابى و نمایان مى‏شود و این استقامت امام حسین علیه‏السلام در عشق‏ورزى است كه تابلوى گویاى سرخى عشق مى‏گردد. هم‏چنین سرخ‏نوشت‏هاى دیگر برخى از اصول و آداب عزادارى و تعزیه را با تأملاتى فلسفى و روان‏شناسانه بیان مى‏دارد.

13. دولت منجى

موضوع: در این كتاب از معناى انتظار و زندان گفته مى‏شود. انتظار و زندان دو هم‏سنگر هستند كه گاه با هم همگام مى‏شوند و گاه مى‏شود كه از یك‏دیگر جدا مى‏گردند. ما شیعیان نیز در حصار غیبت هستیم و در زندان تاریك غیبت در بند مى‏باشیم. زندانى كه در دوره‏ى آخرالزمان قرار دارد. در آخرالزمان، اسم اسلام گسترده و جهانى مى‏شود؛ ولى مسما و حقیقت آن از میان مردم رخت بر مى‏بندد. كتاب حاضر به تشریح وظایف شیعیان در این زمانه سخت و هنگامه عظیم مى‏پردازد و ویژگى‏هاى دوره آخرالزمان را بر مى‏شمارد. زمانى كه فتنه چون شترى مست هر كسى را هدف مى‏گیرد و چون درنده‏اى دندان در پوست و گوشت او فرو مى‏برد و آن‏چه از دست مى‏رود و فراموش مى‏شود حق و حق‏خواهان هستند. این كتاب از عصر غیبت و از زمان ظهور و دولت منجى(عجل اللّه تعالى فرجه الشریف) مى‏گوید؛ این در حالى است كه هر كسى با فكر خود در این زمینه قدم بر مى‏دارد و در كتاب‏هایى كه در این زمینه نوشته شده است، حقیقت به اندازه خردى نویسنده آن كوچك شده است. كتاب حاضر با تبیین وظایف خواص شیعه در عصر حاضر، بسیارى از داعیه‏ها را پاسخ مى‏دهد.

14. خیمه سبز ظهور

موضوع: این روزها سخن از دیده شدن برخى از نشانه‏هاى ظهور به‏ویژه سفیانى، بسیار به گوش مى‏رسد. در برخى از كتاب‏ها نیز براى ظهور وقت تعیین مى‏نمایند. این كتاب چنین ادعاهایى را خالى از حقیقت و واقعیت مى‏داند و به تبیین برخى از شاخصه‏هاى عصر ظهور بر اساس آیات قرآن كریم مى‏پردازد.

15. پیشوایان راستین اسلام

موضوع: تببین تاریخى و بررسى عقلانى عوامل پیدایش حادثه سقیفه و قیام خونین كربلا و تحلیل تاریخ اسلام تا عصر غیبت.

16. عصمت؛ موهبتى الهى

موضوع: پژوهشى نو در چیستى عصمت و رابطه آن با اختیار آدمى و ارزش كردار وى.

17. كاوشى نو در معجزه و كرامت

موضوع: بررسى چیستى شرایط معجزه و وجوه شش‏گانه آن با ارایه راهى نو در شناسایى امور قدرتى.

18. ضرورت معرفت به مقام نورى اهل‏بیت علیهم‏السلام

موضوع: تأكید بر ضرورت شناخت حقیقت و مقام نورى اهل‏بیت علیهم‏السلام .

19. مراتب ولایت

جموضوع: چیستى ولایت و اثبات پذیرى، مراتب و ساحت‏هاى آن و پاسخ به شبهات مسأله «ولایت فقیه».

20. المسكة فى ما ورد عن أهل بیت النبوّة علیهم‏السلام (2 جلد)

موضوع: متن گزیده مهم‏ترین احادیث اعتقادى از مبدء تا معاد؛ به‏ویژه احادیث باب ولایت در چینشى نو و به زبان عربى در دو جلد. فرهنگ تحلیلى این روایات كه به ده جلد مى‏رسد، در دست نگارش است.

قرآن‏پژوهى

21. كتاب خدا

موضوع: هم‏اینك نه دانشگاه قرآنى ما و نه رشته تخصصى تفسیر هیچ یك در جاى بایسته خود قرار ندارد و نسبت به علوم موجود در قرآن كریم و كارى كه در این رابطه انجام مى‏گیرد، باید نام آمادگى قرآنى را بر آن نهاد و چنین نام‏گذارى با كاستى‏هایى كه دارد كوچك شمردن قرآن كریم است. ما عظمت قرآن كریم را در نیافته‏ایم و هرچه كه در این زمینه كار شده، هنوز به پوسته، ظاهر و سطح قرآن كریم نیز نرسیده است و چنان‏چه كار محتوایى در این زمینه انجام نگیرد، كلاس‏هاى صوت، لحن، تجوید و قرائت و حفظ آن و نیز ایجاد رشته‏هاى تخصصى تفسیر و دیگر علوم مرتبط، براى جامعه كارگشا نخواهد بود، بلكه حركت در فضاى حاضر و وضع موجود و مرسوم، پرده‏اى بر حقایق آن مى‏اندازد.

قرآن كریم راه ورود به تكوین است و دانش آن را در خود دارد. بهترین منبع دانش براى هر كسى قرآن كریم است؛ اما باید این سفارش قرآن كریم را پیش چشم داشت كه: (/ «خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ»(2) /)و با ساده‏پندارى و سهل‏انگارى با این تنها كتاب خدا مواجه نشد. ما قرآن كریم را نشناخته‏ایم و عظمت آن را در نیافته‏ایم و كتاب حاضر تلاشى است اندك و خرد براى معرفى قرآن كریم و راه ورود و آشنایى به این كتابِ دانش‏هاى بى‏پایان است.

22. آیه آیه روشنى

موضوع: بررسى بیش از سیصد آیه از مهم‏ترین آیات قرآن كریم كه دوره‏اى كامل در معارف مى‏باشد و ویژگى آن نوآورى علمى فراوان و برداشت‏هاى تازه است.

23. دانش استخاره با قرآن كریم (5 جلد)

موضوع: آموزش اصول، قواعد، رموز و اصطلاحات استخاره با قرآن كریم به صورت كامل و نظام‏مند و تطبیق آن بر همه آیات كه در جهان اسلام براى نخستین بار نگاشته مى‏شود و در این باب بى‏نظیر خواهد بود.

24. درآمدى بر دانش استخاره با قرآن كریم

موضوع: آموزش مبادى لازم در استخاره با قرآن كریم و بیان برخى از اصول، قوانین، قواعد، رموز و اصطلاحات دانش استخاره با قرآن كریم.

25. استخاره مختصر آیه‏ها و سوره‏هاى قرآن كریم

موضوع: آموزش استخاره‏ى سوره‏هاى قرآن كریم كه استخاره‏اى ناشناخته حتى در میان خواص است و در دانش تفأل براى رمزگشایى و آینده‏نگرى كاربرد فراوانى دارد.

26. اقتراح قرآن‏شناخت

موضوع: كتاب حاضر از مكتب صدرا مى‏گوید و راز ماندگارى و چیرگى این مكتب را در قرآنى بودن صدرالمتألهین مى‏داند و از این كه فقیهان مراجعه صرف به روایات دارند، گله‏مند است؛ چرا كه نقش قرآن كریم را در فقاهت كم‏رنگ مى‏كند. افزون بر این، رشته‏هاى علوم قرآنى در دانشگاه‏ها نیازمند نقد و بازسازى است. آسیب دیگر در مراجعه به قرآن كریم دامى است كه متكلمان در آن افتاده‏اند و آن اكتفا به ظاهر در استفاده از قرآن كریم است. برخى نیز هم‏چون ابن‏عربى آموزه‏هاى قرآن كریم را با تأویل‏گرایى افراطى به تحریف معنوى كشانده‏اند. برخى از فلاسفه اسلامى نیز به بهانه آزادى اندیشه از داده‏هاى عقلى قرآن كریم غفلت كرده‏اند. هم‏چنین كتاب حاضر به ریشه‏یابى معضل خرافات و باورهاى آلوده به پیرایه مى‏پردازد و در پایان بر آن است تا تأثیر علم لدنى و خدادادى امام رضا علیه‏السلام در موضع‏گیرى‏هاى سیاسى را نشان دهد.

27. شهرآیین سیاست

موضوع: استنباط اصول اساسى سیاست و كشوردارى از آیات قرآن كریم.

28. یادنامه روحانیت

موضوع: بایسته‏هاى طلبگى و نظام تحصیلى و تربیتى حوزه‏هاى علمى بر اساس آیات قرآن كریم.

29. كتاب خدا

موضوع: مسائلى درباره اهمیت و جایگاه قرآن كریم در زندگى بشر.

30. كتاب دوستى

موضوع: بررسى راه دوستى و انس با قرآن كریم.

31. سرود محبان

موضوع: تشریح و تبیین آیات و عبارات ذكر در قرآن كریم.

32. درآمدى بر شناخت قرآن كریم

موضوع: بیان چگونگى تشرف به حضور قرآن كریم و انس با آن و بررسى شیوه فهم حقایق قرآن كریم.

33. روش‏هاى تفسیرى از دیدگاه قرآن كریم

موضوع: بررسى روش‏هاى تفسیرى و تبیین روش تفسیرى مورد نظر قرآن كریم.

34. اسباب التنزیل

موضوع: تحلیل عقلى روایاتى كه در شأن نزول آیات آمده است.

35. قرآن كریم و زمینه‏هاى اقتصادى

موضوع: فهرست آیات اقتصادى قرآن كریم همراه با ارایه فرهنگ موضوعى آن.

36. تحریف‏ناپذیرى و حجیت قرآن كریم

موضوع: ژرف‏پژوهى در تاریخ قرآن كریم، بررسى «تحریف ناپذیرى» و «حجیت» آن و نگاهى به دلایل و شواهد تحریف.

37. مگوهاى گویا

موضوع: در سرماى سرد پاییز 89، پیوست گریزها و گذارها نسبت به كتاب «تحریف‏ناپذیرى قرآن كریم و حجیت آن» كتاب مگوهاى گویا انجام پذیرفته است. این كتاب با تشریح چگونگى ماجرا و دفاع از كتاب یاد شده، چند و چون ماجرا را در جهت رفع برخى از توهمات، ارایه مى‏دهد.

فقه و احكام

38. حقیقة الشریعة فى فقه العروة (2 جلد)

موضوع: بازنگارى متن كتاب (ض«العروة الوثقى»ض) هماهنگ با فتاواى حضرت آیت‏اللّه نكونام(مدّ ظلّه العالى) كه رساله عملیه معظم‏له به زبان عربى و به صورت تفصیلى است.

39. تحریر التحریر (3 جلد)

موضوع: بازنگارى كتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینى قدس‏سره كه اصل آن وسیله مرحوم سید است و هماهنگ با فتاواى حضرت آیت‏اللّه نكونام(مدّ ظلّه العالى) مى‏باشد و رساله عملى ایشان در تمام ابواب فقه و به زبان عربى است.

40. توضیح المسائل (2 جلد)

موضوع: رساله عملى با نگارش نو و چیدمانى بدیع.

41. گزیده توضیح المسائل

موضوع: گزیده‏اى از رساله‏ى توضیح المسائل با نگارش نو و چیدمانى تازه.

42. بلنداى فقه شیعه (9 جلد)

موضوع: پاسخ به پرسش‏هاى فقهى بر گرفته از كتاب مجمع المسائل حضرت آیت اللّه العظمى گلپایگانى رحمه‏الله مطابق با فتاواى استاد فرزانه حضرت آیت‏اللّه نكونام(مدّ ظلّه العالى) و بررسى تطبیقى دو دیدگاه فقهى شیعى.

43. احكام نوین

موضوع: تبیین پاره‏اى از احكام مسائلى كه با رشد فن‏آورى‏هاى نو و توسعه ارتباطات پدید آمده است.

44. مناسك حج

موضوع: احكام اعمال و مناسك حج به زبان فارسى.

45. مناسك الحج

موضوع: احكام مناسك و اعمال حج به زبان عربى.

46. فقه‏نوشت غنا و موسیقى (خوانندگى و نوازندگى از براندازى تا برازندگى) (6 جلد)

موضوع: پژوهشى نو در شناخت موضوع، ملاك و حكم غنا و موسیقى بر اساس آیات قرآن كریم و سنت حضرات معصومین علیهم‏السلام و نقد و بررسى فتاواى فقیهان از ابتداى عصر غیبت تا كنون.

این كتاب بر آن است كه به تفصیل و به صورت موضوعى و تطبیقى و با تكیه بر شناختى كه مؤلف محترم از انواع صدا و موسیقى و دستگاه‏هاى آواز دارد و هم‏چنین با ژرف‏پژوهى در منابع فقهى و آیات و روایات، حكم انواع صوت، صدا، موسیقى، غنا و ترجیع را به صورت گسترده و استدلالى تبیین نماید و دیدگاه فقیهان عصر غیبت از ابتدا تاكنون و همه جوانب موسیقى را به بحث گذارد. نظر به آگاهى و اشراف كاملى كه نگارنده بر دانش موسیقى دارد، انتظار مى‏رود این كتاب به مناقشات و مشاجرات این باب با رویكردى منصفانه خاتمه بخشد و مى‏توان آن را در این زمان فصل الخطاب این بحث دانست.

47. قمار (گروگذارى، شرطبندى و بخت‏آزمایى)

موضوع: ساختار نفس آدمى به‏گونه‏اى است كه نمى‏تواند در جایى آرام بگیرد و بدون آن كه كسى یا چیزى را پیش خود احضار نماید و به آن مشغول گردد نمى‏تواند بیكار بنشیند. در این میان، آنان كه ساختار مغزى متفاوتى با دیگران دارند به گاه سرگرمى به سراغ بازى‏هایى مى‏روند كه خطر را بر آنان به هجوم وا مى‏دارد. یكى از این سرگرمى‏ها «قمار» است. برخى از قماربازان با به میدان آوردن همه موجودى خویش، از قوه‏اى كه آنان را به خطر كردن وا مى‏دارد پیروى مى‏كنند. قمار هم‏اینك به دو شكل سنتى و مدرن دیده مى‏شود. برخى از قماربازان، شكل مدرن آن را با كمك رایانه شكل مى‏بخشند و برخى از بازى‏هاى رایانه‏اى را مى‏توان از مصادیق قمار دانست. آیا مى‏شود گفت بر اساس برخى از نظام‏هاى فقهى در كشور ما، انواع قمارها توسط بانك‏هاى دولتى، شركت‏ها و نیز سازمان صدا و سیما تبلیغ و اجرایى مى‏گردد. جوان بودن و نوپایى جامعه‏ى ایران كه در شكل مدرن آن عمرى ندارد و نیز نبود نظریه‏پردازانى جامع در حوزه‏ى امور دینى كه بر سرگرمى‏ها نیز تخصص داشته باشند، از علل كمبود انواع سرگرمى‏ها و

تنوع در جامعه ایران است. با این وجود، مردم جامعه ما در پرداختن به سرگرمى‏هاى محدودى كه دارند نیز دچار تناقض هستند. از طرفى سرگرمى‏هایى عرضه مى‏شود كه دولت از آن حمایت دارد و از سوى دیگر، بسیارى از افراد در حكم شرعى چنین سرگرمى‏هایى سرگردان هستند و روحیه تعبد و دین‏پذیرى آنان، دغدغه شرعى نبودن آن، همواره بر ایشان سنگینى مى‏كند. كتاب حاضر بر آن است تا براى نخستین بار به صورت مستقل به این مسأله بپردازد و چیستى قمار و انواع آن در جامعه كنونى را كه نظام اسلامى بر آن حاكمیت دارد، به صورت مصداقى روشن نماید. بدیهى است فقیه براى دست‏یابى به چنین مهم و رسیدن به این امر باید موضوع و مصداق قمار را با همه گوناگونى كه دارد، به‏خوبى بشناسد تا بتواند حكم حلیت یا حرمت آن را از منابع استنباط به دست آورد. البته شناخت صفات و خصوصیات قمار براى شناخت موضوع آن كافى است؛ اما بدون آشنایى به مبادى و مقدمات آن نمى‏توان مصادیق قمار و نیز حكم حلال یا حرام بودن آن را شناخت.

نوشتار یاد شده به بررسى ملاك و معیار حرمت قمار نیز مى‏پردازد و مى‏گوید تنیدگى و استرس حاصل از قمار و نیز بغض و كینه به طرف مقابل در این بازى تند و تیز است. هم‏چنین گرویى كه به میان آورده مى‏شود، گاه تمامى اموال شخص و نیز همسر و دختر و ناموس قمارباز را در بر مى‏گیرد كه باید تمامى آن را به گفته قماربازان «تِخ» كنند. این امور از معیارهاى حرمت قمار است. این كتاب راهنمایى جامع براى جامعه علمى و جوان ما در دست‏یابى به حكم شرعى قمار و انواع مسابقات، شرطبندى‏ها، گروگذارى‏ها و بخت‏آزمایى‏ها مى‏باشد.

48. احكام موضوعات نوپدید

موضوع: پاسخ به آخرین پرسش‏هاى مكلفان كه با پیدایش فن آورى‏هاى نو و گسترش ارتباطات پدید آمده و در جامعه رایج است.

49. المباحث السنبوكیة فى الفنون الاصولیة

موضوع: مهم‏ترین مباحث عقلى اصول و نقدهاى وارد بر آن به صورت مختصر و كوتاه.

50. تعامل نرم و دیجیتال

موضوع: این كتاب داراى چهار گفتار است. در گفتار نخست گفته مى‏شود: دانش اخلاق از دانش‏هاى محجور در حوزه‏ها در این زمان است و اندیشمندان حوزوى در حال حاضر كم‏تر با نگاهى تخصصى به آن روى مى‏آورند. هم‏اینك مهندسى این دانش و كشف رابطه آن با دیگر علوم و نیز نسبت آن با دین نیازمند تحقیق‏هاى ژرف‏پژوهانه است. این كتاب در بردارنده پاسخ به پرسش‏هایى است كه كارگروه اخلاق و تربیت دفتر تبلیغات اسلامى در این رابطه داشته است.

گفتار دوم، حكم فقهى شركت‏هاى هرمى و تجارت الكترونیكى در شبكه جهانى اینترنت تبیین شده است.

گفتار سوم این كتاب پاسخ به مجموعه استفتاءاتى با موضوع نشر مكتوب و دیجیتال كتاب و احكام آن را ارایه مى‏دهد.

گفتار پایانى نیز از احكام روابط زن و مرد مانند عقد موقت و شرایط اجرایى آن، غنا و موسیقى، نماز نافله، سلام دادن به زنان و نگاه به فیلم‏هاى مستهجن مى‏گوید.

51. سرگرمى‏هاى دنیوى و فقه‏پژوهى دینى

موضوع: پژوهشى نو در تبیین احكام بازى‏ها و سرگرمى‏ها و بررسى موضوع، مناط و حكم باطل، لعب، لغو و لهو از دیدگاه قرآن كریم و روایات با رعایت سیر منطقى و آراستگى در ارایه مباحث و پرهیز از تشتت‏گرایى.

52. تاریخ تأثیرگذار غنا و موسیقى بر فقه

موضوع: بررسى تاریخ زمان صدور حكم غنا و موسیقى در روایات و سیر تحولات و تبدلات تاریخى و حكایت گذشته و مقتضیات مكانى و زمانى آن از صدر اسلام تاكنون كه در استنباط حكم شرعى آن تأثیرگذار است.

53. رقص، كف، سوت و بشكن

موضوع: پژوهش گسترده در دلایل فقهى منع رقص، كف، سوت و تحلیل و نقد آن و ارایه حكم بى‏پیرایه شرع با رعایت اصول و قواعد نظام روشمند استنباط.

54. غناخوانى زنان

موضوع: این كتاب چگونگى حكم صداى زن از جهت جهر و اخفات و غنا خوانى و نوحه‏گرى او بر مى‏رسد و نظریه لزوم خانه‏نشین نمودن وى و دور داشتن او از نگاه نامحرمان و در نتیجه از جامعه و موقعیت‏هاى اجتماعى را به نقد مى‏گذارد و روایاتى را كه بر جواز یا منع غناخوانى زنان رسیده است، به تفصیل بازخوانى مى‏نماید و ثابت مى‏كند كه غنا از آن جهت كه غناست و نیز آواز زن هرچند غنایى و طرب‏انگیز و داراى ترجیع باشد، در حضور مردان بیگانه با پرهیز از هر چیزى كه معصیت باشد و با دورى از فرا خواندن به خود به‏گونه معصیت‏آمیز و محرك است كه اشكال ندارد و تنها تهییج و برانگیختن به معصیت در صوت است كه مورد نهى واقع شده است.

ج 55. زن و آزادمنشى دینى

موضوع: ارایه‏ى نمونه‏هایى از آزادمنشى و تعامل با زنان در قرآن كریم و تبیین جایگاه كرامت و حرمت زنان و نحوه حضور آنان در اجتماع از دیدگاه قرآن كریم.

56. التعلیقة على المكاسب المحرمة

موضوع: نقد و بررسى آراى شیخ انصارى در كتاب المكاسب المحرمة به زبان عربى و آماده‏سازى زمینه براى نقد بسیارى از فتاوایى كه دلایل محكمى ندارد.

57. تسع الرسائل الفقهیه

موضوع: نه رساله فقهى در دانش فقه و مشكلات آن، أماره ید و قانون اخذ، پوشش و عفاف، ازدواج دختر باكره بدون اذن پدر، گوشت‏هاى تهیه شده توسط اهل كتاب، نقاشى و مجسمه‏سازى، حیوانات دریایى و نیز مسخ شدگان به زبان عربى.

58. چارچوب نوین فقه شیعه

موضوع: طرحى نو در چیدمان ابواب فقه و كتاب‏هاى آن و نقد و بررسى ساختار و چیدمان ارایه شده از ناحیه فقیهان گذشته.

59. الفهرس الحدیث للفقه

موضوع: طرحى نو در چیدمان ابواب فقه و كتاب‏هاى آن و نقد و بررسى ساختار و چیدمان ارایه شده از ناحیه فقیهان گذشته به زبان عربى.

60. الولایة والحكومة

موضوع: بررسى اقسام ولایت و مصادیق و شرایط آن و نگاهى نو بر كتاب ولایت فقیه حضرت امام خمینى رحمه‏الله به زبان عربى.

61. الفهرس الحدیت لآیات الاحكام

موضوع: شمارش آیات فقهى قرآن كریم كه بسیار بیش از شمار مشهور میان فقهاست.

62. القواعد الفقهیه

موضوع: بررسى مهم‏ترین قاعده‏هاى فقهى و چگونگى كاربردى نمودن آن به زبان عربى كه تنها بخش نخست آن در این كتاب آمده است.

63. التعلیقات الفقهیه

موضوع: تعلیقه بر شمارى از مهم‏ترین كتاب‏هاى فقهى.

64. نوشابه‏هاى الكلى

موضوع: شناخت موضوع، آثار و احكام شراب و تبیین آثار و عوارض آن.

65. شیوه‏ى اجراى حدود

موضوع: تأملى خردگرایانه در شیوه اثبات جرم و چگونگى اجراى حدود در جامعه اسلامى و خرده‏گیرى‏ها و نقدهایى كه امروزه در این باره وجود دارد.

اصول فقه

66. درآمدى بر علم اصول، رجال و درایه

موضوع: بررسى تاریخ علم اصول و آراى اصولیان نام‏آور از ابتداى عصر غیبت تاكنون به طور خلاصه و توضیح اصطلاحات دو دانش رجال و درایه.

67. علم الأصول و علمائه الخمسة

موضوع: بررسى تاریخ علم اصول و عالمان برجسته آن و بحث از بایستگى‏ها و آسیب‏هاى علم اصول به زبان عربى.

68. اخبارى چه مى‏گوید؟

موضوع: بازشناسى فرهنگ اخبارى‏گرى با ارایه محورهاى مهم و عمده‏ى باورهاى اخباریان كه امروزه خود را در طرحى نو مى‏نمایاند.

69. اصولى چه مى‏گوید؟

موضوع: شناخت آموزه‏هاى مدرسه اصولیان و ارایه دفاع براى آنان در برابر اخباریان و بررسى نظام اجتهاد و روش استنباط عالمان اصولى.

70. اخبارى و اصولى چه مى‏گویند؟

موضوع: بازشناسى و نقد فرهنگ اخبارگرایى و اصول مدارى و بررسى نظام اجتهاد و استنباط احكام دین در عصر حاضر.

معرفت دینى‏

71. تپش ایمان و كفر

موضوع: این كتاب مى‏كوشد واژه‏هاى «ایمان» و «كفر» را به‏درستى معنا نماید تا فرهنگ دینى و معنوى جامعه در این جهت، از حالت خمودى و انحطاط رهایى یابد و بر آن است تا در گام نخست، «ایمان» و «كفر» را كه از آن به «بسط» و «قبض» یاد مى‏كند، به تحقیق و بررسى گزارد و حقیقت و چیستى آن را به دست آورد.

72. خصال سلامت و سعادت

موضوع: از منابع شناخت آموزه‏هاى اخلاقى، بعد از قرآن كریم، كتاب‏هاى روایى است. از مهم‏ترین كتاب‏هایى كه در زمینه روایات اخلاقى مى‏توان نام برد، كتاب «خصال» مرحوم شیخ صدوق است. این كتاب اقیانوس ژرفى است كه لؤلؤهاى بسیار اخلاقى را مى‏توان از آن به دست آورد و طرحى علمى و تحقیقى از روایات آن به دست داد. كتاب حاضر تحلیل و تبیین برخى از روایات كتاب خصال است كه به آموزش مهم‏ترین مهارت‏هاى زندگى مى‏پردازد.

73. آیین خردورزى

موضوع: در كتاب شریف اصول كافى، عالى‏ترین مضامین در رابطه با عقل وجود دارد. در این كتاب هم عقل معنا شده و هم مصادیق و ویژگى‏هاى آن آمده و تفاوت آن با زشتى و شیطنت و مرز عقلانیت با زیركى مذموم و شیطنت و نیز معیارهاى شناخت عقل تبیین شده است؛ به‏گونه‏اى كه با در دست داشتن آن مى‏توان درون فرد و میزان عقل او را به دست آورد.

كتاب حاضر، به شرح و تبیین برخى از مهم‏ترین روایات كتاب «عقل و جهل» اصول كافى مى‏پردازد.

74. یكتاپرستى

موضوع: این كتاب به تبیین و شرح برخى از روایات «كتاب توحید» اصول كافى مى‏پردازد و بیان مى‏دارد توحید زنده شدن حقیقت در دل است؛ حقیتى كه دل آن را مى‏بیند نه مفهوم، توهم و صورت معنایى. حقیقتى كه ما با وجود خود و با دل خویش مى‏بینیم، نه با چشم، توحید است.

75. دانش بسنده

موضوع: كتاب «كافى» یكى از چهار كتاب روایى است كه بزرگان و فقیهان دین بر اساس روایات آن فتوا مى‏دهند. در كتاب اصول كافى پس از بحث «عقل و جهل» كتاب «فضل علم» آمده است. روایات كتاب فضل علم با لازم بودن آموزش و وجوب تعلیم براى مسلمانان شروع مى‏شود. كتاب حاضر با شرح و تبیین مهم‏ترین روایات این بخش از كتاب «اصول كافى»، چیستى علم و شیوه دانش اندوزى و راه و رسم آن را آموزش مى‏دهد.

76. دنیاى جنیان و نیرنگ آدمیان

موضوع: این كتاب مى‏خواهد از «جناب ابلیس» بگوید. كسانى كه شیطان و نیز دنیا را كوچك مى‏شمارند، آن را نمى‏شناسند. كسى كه دشمن را كوچك مى‏شمارد، به حتم از او شكست مى‏خورد. كسى دشمن را دست‏كم مى‏گیرد كه ناآگاه باشد و به میزان كافى كارآزمودگى و تجربه نداشته باشد. كتاب یاد شده، نخست از اجنه مى‏گوید و با ورود به دنیاى شیاطین، بر آن است تا خواننده را با نیرنگ‏هاى ابلیس بزرگ آشنا سازد. در فصل نخست، بحث شیطان‏شناسى مى‏آید و به‏طور ویژه بر شناخت ابلیس توجه مى‏شود و در فصل دوم از شیطنت‏هاى آدمیان و نیرنگ‏هاى آنان گفته مى‏شود و به‏طور ویژه، برخى از شیطنت‏هایى كه مى‏تواند دامنگیر عالمان دینى شود، یادآورى مى‏گردد.

77. شوكران عصیان

موضوع: یكى از خصایص عالم ناسوت، نقص و عصیان آن است. مشكل مى‏شود بنده‏اى غیر معصوم در ناسوت باشد و بتواند از گناه دورى گزیند. تأمل فلسفى بر رابطه گناه با آدمى كم‏تر اتفاق افتاده است كه این كتاب به این مهم پرداخته است. یكى از مباحثى كه در سایه‏روشن‏هاى این كتاب آمده است توجه به زمینه‏هاى تحقق گناه و جهات خارجى و

امور غیرى تأثیرگذار در آن است كه سبب بروز و ظهور گناه مى‏شود و جهات فاعلى، فعلى و ذاتى آن خاطرنشان مى‏گردد. نتیجه این بررسى این است كه مكافات و جزاى گناهان نمى‏تواند فردى و محدود باشد؛ بلكه باید تمامى جهات یك گناه یا موقعیت یك گناه‏كار را بررسى نمود تا بتوان براى مكافات او عدالت نسبى را اعمال كرد وگرنه قاضى و مجرى، خود گناه‏كار چیره‏دست و برترى است كه عنوان اجتماعى و قداست فردى خود را از گناه به دست مى‏آورد.

از دیگر سایه‏روشن‏هاى نوشتار یاد شده، لزوم پرهیز از برخورد غیرعاقلانه و خشن با گناه و گناه‏كار است. كسانى كه مى‏خواهند به زور، تهدید، زدن و تخریب با گناهى خانگى یا اجتماعى مبارزه نمایند؛ نه تنها مشكلى را حل نمى‏كنند؛ بلكه به مشكلات دامن مى‏زنند و گناه‏كاران حرفه‏اى تربیت مى‏نمایند و با این كار فحشا را گسترش داده و جامعه را در گرداب هولناكى قرار مى‏دهند. در این جامعه، جایى براى عدالت و منطق باقى نمى‏ماند و عادل و فاسق هر یك آلوده به عنوان یك‏دیگر مى‏شوند.

یكى از سایه‏روشن‏هاى مهم این كتاب، یادآورى آثار و عوارض وضعى گناه است. هنگامى كه كار زشتى در آدمى پیدا مى‏شود، باید خود را براى ضرر و زیان گناه از جهات عمومى و خصوصى، كلى و مردمى نفس خود و عكس‏العمل حق تعالى آماده نماید و بداند هرچه بیش‏تر به سوى بدى و طغیان جهت‏گیرى نماید، این‏گونه انتقام طبیعى در این سه موضع كلى به طور روشن‏تر ظاهر مى‏گردد.

78. مرگ و زندگى در ابدیت

موضوع: این كتاب از «ابد» مى‏گوید. كسى كه چشم بر «ابد» و حق بدوزد، هرگز تحت تأثیر این‏گونه امور قرار نمى‏گیرد و در كشاكش حوادث و ناملایمات، خود را استوار و برقرار مى‏بیند. اگر كسى «ابد» را در خود یافت و به نوعى، حقیقتِ آن را مشاهده نمود، دیگر مشكل دنیا ندارد. هم‏سویى با «ابد» مى‏تواند دنیا را به قدرى كوچك نماید كه قابل رؤیت باشد و همین معناست كه مؤمن را به قدرى توانا مى‏كند كه هیچ امر دنیوى نمى‏تواند او را به زانو در آورد و دار و ندارش را به هیچ انگارد و تنها به حق مى‏اندیشد. همین معنا مى‏باشد كه اولیاى الهى را سرمست از باده‏ى عزت و استقامت مى‏كند و هر امر دنیوى را به هیچ مى‏گیرد و تنها به حق فكر مى‏كنند و بس.

هم‏چنین این كتاب از «مرگ» مى‏گوید. مرگ، دیدنى است تا شنیدنى؛ اما دیدن مرگ، دیدنى است. مرگ و دیدن مرگ هر دو دیدنى است؛ ولى میان این دو، تفاوت است. دومى ممكن است بازگویى داشته باشد، ولى اولى هرگز. براى رسیدن به «ابد» باید از پل «مرگ» گذشت. براى گذر از این پل پر تلاطم، باید آمادگى داشت. مرگ امرى است واقعى و حقیقى كه تحقق و وقوع آن نسبت به آدمى راست است و باید آن را باور داشت و از پیش نسبت به آن آمادگى كامل پیدا كرد تا در زمان تحقق، مضطرب و مشوش نشد.

البته این كتاب با آن كه از خود مرگ و زندگى در ابدیت و برخى از ویژگى‏هاى قیامت مى‏گوید، نیم‏نگاهى نیز به نقد اجراى مراسم سوگوارى و چگونگى دادن خیرات براى مردگان دارد.

79. اسلام؛ هویت همیشه زنده

موضوع: تلاش براى پاسخ به این پرسش كه چرا الگوى مطلوب اسلامى در سطح كلان جامعه ما برپا نشده است.

80. انسان و جهان زندگى

موضوع: بیان عملكرد درست انسان در دوره‏هاى متفاوت زندگى و شیوه تعامل و تعادل قوا و اداره منزل و نقش «محبت» در زندگى.

81. آفرینش انسان و ماتریالیسم

موضوع: مطالعه بر چیستى انسان و نقد و تحلیل علمى رویكردهاى مادى گرایانه در شناخت انسان - به ویژه ماتریالیسم - و نقد نظریه‏ى داروین.

82. عوالم مینا

موضوع: شیوه شناخت حقیقت واژه‏هایى چون: عرش، كرسى، لوح، قلم و مانند آن.

83. هدایت دینى

موضوع: بازشناسى مكاتب نیست‏انگارى، مادى‏گرایى و الهى و ارایه طرح درست و بایسته «هدایت دینى».

84. الگوهاى اندیشه دینى

موضوع: تحلیل و نقد سه روش كلامى، فلسفى و عرفانى در دریافت حقایق و ارزیابى موفقیت داعیه داران آن‏ها در شناخت هستى.

85. بایسته‏هاى دین پژوهى و معناشناسى دین

موضوع: تبیین طرح كلى و بایسته دین‏پژوهى و بررسى مبادى مهم دین‏شناسى و علوم پایه‏ى آن.

86. الرسائل السبع الاعتقادیة

موضوع: هفت مقاله اعتقادى در تبیین توحید، فاعلیت حق تعالى، امر بین الامرین، لعن پهلوى، متكلمان و بحث‏هاى خرافى و موهوم آنان، نگاهى اجمالى به دانش‏هاى ادبى و عقلى، و نیز ادب انسان به زبان عربى.

87. جلال مخلصان

موضوع: بررسى زندگى و زمانه حضرت موسى از دیدگاه قرآن كریم.آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
کسب درآمد با فروش و بازاریابی فایلفال انبیاء


آیه قرآن تصادفی
زیارت عاشورا
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات